Remont drogi gminnej na działkach nr 529/3, 528/2 w sołectwie Głęboka

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia pn. „Remont drogi gminnej na działkach nr 529/3, 528/2 w sołectwie Głęboka”
Remont drogi gminnej na dz. nr 528/2; 529/3 odcinkowo na długości: 60,0m (odcinek 1A) + 59,0m (odcinek 1B) + 54,0m (odcinek 2) - w zakresie określonym na planie sytuacyjnym.
Należy zachować przebieg i szerokość przedmiotowej drogi.
Zaprojektowano remont istniejącej drogi gminnej – istniejącą nawierzchnię oczyścić a następnie wyprofilować koleiny i nierówności warstwą wyrównawczą z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm do gr. 20cm. Na tak przygotowaną podbudowę ułożyć warstwę geowłókninę zabezpieczającą przed spękaniami oraz warstwę wyrównawczo-profilującą z betonu asfaltowego gr. 4-8cm.
Zaprojektowano 5cm warstwę ścieralną z betonu asfaltowego.
W ramach remontu drogi zaprojektowano obustronny remont poboczy. Istniejące pobocza ściąć na gł. 20cm i szer. 0,75m. Wyprofilować i zagęścić podłoże pod konstrukcję pobocza, następnie ułożyć 15cm warstwę kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm z wierzchnim domiałowaniem mieszanką bazaltową 0-5mm.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Sulechowska 2
Trzebiechów 66-132
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
Trzebiechów 66-132
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się