Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii medialnej o szerokim zasięgu (dalej: kampanii) informującej o perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym w szczególności o efektach wdrażania RPO w regionie i możliwościach skorzystania z dofinansowania w ramach RPO WK-P 2014-2020

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Teatralny 2
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi marketingowe i PR

» Dane nabywcy

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się