Dostawa licencji na oprogramowanie informatyczne/komputerowe

» Opis zapytania

w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w tym istotnych postanowień umowy (IPU)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-222 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się