Opracowanie i dostarczenie bazy danych (w formacie arkusza kalkulacyjnego) i opracowanie dwóch raportów. Oznaczenie sprawy: IA1/U/20/57/EK

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje : - opracowanie i dostarczenie bazy danych (w formacie arkusza kalkulacyjnego) zawierających surowe wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na podstawie oryginalnych, autorskich kwestionariuszy badawczych przygotowanych w Katedrze Zarządzania i Logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej;
- opracowanie 2 raportów zwartych, końcowych, stanowiących podsumowanie przeprowadzonych badań wraz z analizą statystyczną i konkluzjami badawczymi.
2. CPV: 79311200-9 usługi przeprowadzenia badań ankietowych.
3. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Politechnika Śląska
Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się