Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 6 x 6 dla OSP Niepołomice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 6 x 6 dla OSP Niepołomice, spełniającego wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym".Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury, świadectwo dopuszczenia CNBOP, spełniać normę PN-EN 1846-1 S-2-3-9500-8/5000-1.
Spełniać wymagania formalno-prawne wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania - (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz.1002 z późn. zm.).
Sczegółowy opis zawiera załącznik do SIWZ ,,SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Grunwaldzka 7
Niepołomice 32-005
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Ochotnicza Straż Pożarna w Niepołomicach
ul. Grunwaldzka 7
Niepołomice 32-005
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się