Dostawa sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części/zadania
Zadanie nr 1: Dyktafon (8 szt.)
Zadanie nr 2: Przenośny dyktafon i odtwarzacz książek (4 szt.)
Zadanie nr 3: Lupa elektroniczna (4 szt.)
Zadanie nr 4: Urządzenie lektorskie (4 szt.)
Zadanie nr 5: Powiększalnik przenośny (5 szt.)
Zadanie nr 6: Asystent cyfrowy (2 szt.)
3. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
5. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące
6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do jednostek Zamawiającego (teren Częstochowy) w tym wniesienie do wskazanych pomieszczeń oraz montaż.
7. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
8. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy - załącznik 4 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Waszyngtona 4/8
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Waszyngtona 4/8
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się