Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.
Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część nr 1 – wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.
System sygnalizacji pożarowej będzie realizował w szczególności:
1. Detekcję pożaru czujkami automatycznymi (optycznymi, termicznymi, multisensorowymi – w zależności od miejsca zastosowania a tym samym wymaganego sposobu detekcji pożaru),
2. Detekcję pożaru liniowymi optycznymi czujkami dymu,
3. Ręcznymi przyciskami ostrzegawczymi ROP,
4. Rozgłaszanie sygnałów ewakuacyjnych poprzez uruchomienie linii sygnalizatorów akustycznych,
5. Odłączanie (blokowanie) pojedynczych czujek, przycisków ROP, wejść, wyjść, sygnałów z monitorowanych urządzeń i systemów (uszkodzenia i alarmy zewnętrzne/techniczne),
6. Przygotowanie do podłączenia Urządzenia Transmisji Alarmu do centrum monitoringu i Jednostki Operacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.
Część nr 2 – wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.
W ramach zadania nr 2 należy wykonać następujące instalacje elektryczne:
1. Instalację oświetleniową awaryjną i ewakuacyjną.
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, przebudowę tablic rozdzielczych, montaż i podłączenie osprzętu elektroinstalacyjnego.
2. Pożarowe zasilanie centrali SSP.
W ramach wymogu dostosowania obiektu do wymogów pożarowych obiektu należy wykonać zasilanie centrali systemu sygnalizacji pożarowej sprzed głównego wyłącznika prądu. W główny tor zasilania budynku pomiędzy układem samoczynnego załączania rezerwy SZR, a głównym wyłącznikiem prądu typ OEZ BD250 NE 305 Ust. 230, I 250A, należy dobudować rozłącznik bezpiecznikowy np. typu R 301 B16 A 1P, celem zasilania centrali SSP. Centralę SSP należy zasilić przewodem ognioodpornym bezhalogenowym np. (N)HXH FE 180/E90, HLGs PH90 lub HDGs PH90 o przekroju 3 x 2,5 mm2. Przewód należy zamontować za pomocą atestowanych uchwytów dedykowanych dla tras pożarowych systemów zasilania energii.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Konstytucji 3-go Maja 6
Skierniewice 96-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3-go Maja 6
Skierniewice 96-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się