Załadunek, transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, wielkogabarytowych i ulegających biodegradacji wraz z dzierżawą, myciem i dezynfekcją pojemników z terenu miasta Chorzów

» Opis zapytania

Zapraszam do złożenia oferty na Załadunek, transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, wielkogabarytowych i ulegających biodegradacji wraz z dzierżawą, myciem i dezynfekcją pojemników z terenu miasta Chorzów. Termin złożenia oferty do dnia 21.08.2020r. godz. 12.00

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

TAURON Ciepło sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się