Zakup wraz z dostawą oleju opałowego dla Urzędu Skarbowego w Głownie, Urzędu Skarbowego w Łowiczu, Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej i Urzędu Skarbowego w Łasku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą oleju opałowego dla Urzędu Skarbowego w Głownie, Urzędu Skarbowego w Łowiczu, Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej i Urzędu Skarbowego w Łasku w ilości łącznej 138 000 litrów , z podziałem na następujące części.
Cześć I zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju opałowego w ilości 50.000 litrów dla Urzędu Skarbowego w Głownie z siedzibą przy ul. Ludwika Norblina 2, 95 – 015 Głowno;
Cześć II zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju opałowego w ilości 32.000 litrów dla Urzędu Skarbowego w Łowiczu z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 2, 99 – 400 Łowicz;Cześć III zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju opałowego w ilości 28.000 litrów dla Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Słowackiego 4, 96 – 200 Rawa Mazowiecka;
Cześć IV zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju opałowego w ilości 28.000 litrów dla Urzędu Skarbowego w Łasku z siedzibą przy ul. 9-go Maja 31, 98 – 100 Łask.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Kościuszki 83
Łódź 90-436
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Al. Kościuszki 83
Łódź 90-436
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się