Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Miechowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej wraz z zakupem usługi przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Miechowie z terminem początkowym od dnia 01.10.2020 i zakończenia w dniu 31.12.2023 r.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Warszawska
Miechów 32-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska
Miechów 32-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się