Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór w okresie 4 miesięcy począwszy od 1 września do 31 grudnia 2020 roku odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej.
Przedmiot zamówienia obejmuje także odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
Odbiór odpadów komunalnych polegać będzie m.in. na:
1) odbiorze odpadów komunalnych od mieszkańców i ich transporcie do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej;
2) wyposażeniu nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) utworzeniu i prowadzeniu, w sposób zapewniający łatwy i bezpłatny dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 1 punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”, w którym odbierane będą odpady komunalne przekazywane przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Lubawka.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Pl. Wolności 1
Lubawka 58-420
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Lubawka
Pl. Wolności 1
Lubawka 58-420
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się