Wywóz nieczystości stałych z terenu WFDiF.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu nieczystości stałych-odpadów komunalnych zmieszanych z posesji mieszczących się na terenie Warszawy należących do Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Chełmska 21
Warszawa 00-724
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Wytwórnia Filmów Dokumnetalnych i Fabularnych
Chełmska 21
Warszawa 00-724
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się