Dostawa i montaż sitopiaskowinka dla oczyszczalni ścieków przy ul. Jagiellońskiej 37 w Prochowicach.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sitopiaskownika wraz z montażem (instalacją) i uruchomieniem urządzenia oraz przeszkolenie personelu obsługi i nadzoru bezpośredniego urządzenia w oczyszczalni ścieków w miejscowości Prochowice przy ul. Jagiellońskiej 37.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

• Dostawę nowego urządzenia zintegrowanego typu sito-piaskownik o minimalnych wymaganiach opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ, szkic techniczny załącznik nr 4 do SIWZ
• Montaż, podłączenie i uruchomienie (rozruch technologiczny odebrany obustronnie podpisanym protokołem) nowego urządzenia.
• Zapewnienie doświadczonego i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy podczas realizacji zakresu zamówienia, w szczególności podczas uruchomiania i podpisywania końcowego protokołu odbioru.
• Szkolenie technologiczne obsługi oczyszczalni w zakresie obsługi nowego urządzenia.
• Dostarczenie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej DTR.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jagiellońska 32
Prochowice 59-230
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 32
Prochowice 59-230
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się