Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Nowogard

» Opis zapytania

przedmiotem zamówieniowi jest odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Nowogard, który został podzielony na dwa sektory. Łączna ilość nieruchomości objętych system, (dane na dz. 31.12.2019) - 4498, w tym:
- nieruchomości zamieszkałe - 3923, nieruchomości jednorodzinne - 3623, nieruchomości wielorodzinne - 300, nieruchomości niezamieszkałe – 575.
Jednoosobowe gospodarstwa domowe 2030, małe gospodarstwa domowe (2 osoby) 2821, średnie gospodarstwa domowe (od 3 do 5 osób) 2825, duże gospodarstwa domowe (od 6 osób) 272.

Łączna masa odpadów odebranych z terenu gm. Nowogard w roku 2019 [Mg] z podziałem na sektor SI i SII
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne SI 3630,01 SII 2420,01
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji SI 391,57 SII 261,05
15 01 01 opakowania z papieru i tektury SI 58,64 SII 39,08
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych SI 186,84 SII 124,56
15 01 07 opakowania ze szkła SI 136,87 SII 91,25
20 03 07 odpady wielkogabarytowe SI 158,24 SII 105,48

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 1
Nowogard 72-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Nowogard
Plac Wolności 1
Nowogard 72-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się