Poprawa przejezdności ulicy Akacjowej i Dzielnej w Wołominie oraz ulicy Klonowej w Lipinkach na odc. ul. Słoneczna – tory PKP

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest poprawa przejezdności ulicy Akacjowej i Dzielnej w Wołominie oraz ulicy Klonowej w Lipinkach na odc. ul. Słoneczna – tory PKP, obejmująca:
a) roboty rozbiórkowe i ziemne,
b) roboty brukarskie,
c) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm,
d) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca),
e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna),
f) pobocze i inne.
Szacunkowy zakres robót stanowi załączony Przedmiar robót.- Zał 1 B oraz Dokumentacja techniczna – Załącznik 1A

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ogrodowa 4
Wołomin 05-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4
Wołomin 05-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się