Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do badań

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do badań objęta Projektem badawczym finansanym w ramach konkursu "SONATA 13", pt.: "Wpływ wybranych nanocząstek na właściwości sprężyste komórek śródbłonka oceniany z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych”.
Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery Części, tj.: 1. Część nr 1 obejmuje dostawę materiałów zużywalnych określoną w Załączniku nr 1A.1. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy; 2. Część nr 2 obejmuje dostawę odczynników biologicznych określoną w Załączniku nr 1A.2. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy; 3. Część nr 3 obejmuje dostawę odczynnika biologicznego określoną w Załączniku nr 1A.3. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy; 4. Część nr 4 obejmuje dostawę materiałów zużywalnych do TEM i SEM określoną w Załączniku nr 1A.4. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. Szczegółowe wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w treści Załączników do SIWZ wskazanych powyżej, a także w treści wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Dubois 114/116
Łódź 93-465
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

"Bionanopark" sp. z o.o.
Dubois 114/116
Łódź 93-465
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się