DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.
2. Przedmiot zamówienia określony został we wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:
1) 30200000-1 Urządzenia komputerowe;
2) 30213000-5 Komputery osobiste,
3) 30213100-6 Komputery przenośne,
4) 30231300-0 Monitory ekranowe,
5) 30232110-8 Drukarki laserowe,
6) 48620000-0 Systemy operacyjne,
7) 48771000-3 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego,
Szczegółowy opis parametrów i funkcjonalności urządzeń oraz oprogramowania objętych przedmiotem zamówienia zawarty został w załączniku nr 4 niniejszej SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
3. Przedmiot zamówienia podzielony został na 8 następujących części (zadań):
1) Zadanie nr 1 - „Dostawa refabrykowanych jednostek centralnych komputerów stacjonarnych dla Archiwum”;
2) Zadanie nr 2 - „Dostawa komputera przenośnego dla Projektu „Inteligentny system wspomagania decyzji oparty na algorytmicznej analizie obrazu w działaniach służb wymiaru sprawiedliwości”;
3) Zadanie nr 3 – „Dostawa komputera przenośnego z oprogramowaniem dla Wydziału Nauk Humanistycznych”;
4) Zadanie nr 4 – „Dostawa 3 szt. komputerów przenośnych z oprogramowaniem dla Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych”;
5) Zadanie nr 5 – „Dostawa 30 szt. oprogramowania typu „pakiet biurowy” dla Instytutu Informatyki”;
6) Zadanie nr 6 – „Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania dla Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej”;
7) Zadanie nr 7 – „Dostawa komputera stacjonarnego z oprogramowaniem dla Instytutu Nauk o Zdrowiu”;
8) Zadanie nr 8 – „Dostawa tabletów z akcesoriami dla Wydziału Nauk Społecznych|”;
9) Zadanie nr 9 – „Dostawa stacji dokujących oraz czytników kart bezstykowych dla Wydziału Nauk Społecznych”;
10) Zadanie nr 10 – „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydział Nauk Społecznych”;
4. Urządzenia, których dostawa objęta jest przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i umieszczone w oryginalnych opakowaniach, z zastrzeżeniem Zadań nr 1, w ramach którego wymaga się dostawy refabrykowanych jednostek centralnych komputerów stacjonarnych.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie urządzeń oraz oprogramowania komputerowego do właściwych jednostek organizacyjnych UPH, położonych na terenie miasta Siedlce (6 miejsc dostawy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Konarskiego 2
Siedlce 08-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Konarskiego 2
Siedlce 08-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się