Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Górnego Niziny Toruńskiej poprzez wykonanie nowych budowli piętrzących w km 4+850, 5+630, 6+410, 7+760, 11+230” gm. Zławieś Wielka.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane na zadaniu pn. Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Górnego Niziny Toruńskiej poprzez wykonanie nowych budowli piętrzących w km 4+850, 5+630, 6+410, 7+760, 11+230” gm. Zławieś Wielka.
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie 5 szt. zastawek piętrzących wodę w Kanale Górnym przepływającym przez teren gminy Zławieś Wielka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się