Przebudowa części budynku użyteczności publicznej – Świetlicy w Żubrowie na Klub Senior +

» Opis zapytania

1. Roboty budowlane dotyczące przebudowy istniejących pomieszczeń na parterze budynku świetlicy wiejskiej w Żubrowie na potrzeby Klubu Senior +, w tym wykonanie:
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami i w celu uzyskania pomieszczenia do dziennego pobytu - osadzenie belki stalowej wraz z wykuciem bruzd poziomych do osadzenia belek i ich obrobieniem zaprawą cementową;
- zamurowanie otworu na drzwi o wymiarach 200 x 100 cm w ścianie nośnej;
- rozebranie ścian nośnych pod osadzonymi belkami;
- rozebranie ścianki działowej w łazience;
- wymiana posadzek z wykładziny PCV rulonowej wraz z wykonaniem przygotowania powierzchni pod posadzkę oraz wymianą oblistwowania;
- wymiana posadzek z płyt terakotowych;
- wymiana okładzin ściennych w łazience;
- wymiana tynków wewnętrznych;
- wykonanie ścianek działowych gr. 12 cm z bloczków gazobetonowych;
- wymiana posadzki cementowej 178,43;
- wykonanie podejść do urządzeń sanitarnych z PCV łączone na uszczelkę wargową;
- roboty malarskie - malowanie ścian farbami emulsyjnymi;
- wymiana urządzeń sanitarnych - dwa ustępy, dwie umywalki;
- montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych 4 szt.;
- montaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej, wymiana zlewozmywaka wraz z podejściem wodociągowym i kanalizacyjnym,
- wykonanie nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z montażem urządzeń instalacyjnych;
- wymiana ustępu, umywalki wraz z podejściami i bateriami;
- wymiana opraw oświetleniowych - plafoniery przykręcane, zwykłe - łącznie 39 szt.;
- wymiana opraw oświetleniowych w łazienkach - 3 szt. – bryzgoszczelne;
- wymiana stolarki okiennej oraz drzwi do wiatrołapu (2 komplety);
- wywóz i utylizacja gruzu;
- wymiana tablicy rozdzielczej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca - załącznik nr 8 do SIWZ tj. projekt budowlany pełno branżowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (dokument pomocniczy – jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiar pełni tylko pomocniczą funkcje zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym - mogą być korygowane przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez Zamawiającego).
Wymienione powyżej dokumenty oraz pozostałe dokumenty przetargowe będą: używane, odczytywane i interpretowane według następującego pierwszeństwa:
1. Umowa
2. Projekt budowlany pełno branżowy
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
4. Formularz oferty
5. Niniejsza SIWZ
6. Przedmiar robót jako dokument pomocniczy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Lipowa 18
Sulęcin 69-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Sulęcinie
ul. Lipowa 18
Sulęcin 69-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się