Aktualizacja oprogramowania I/Net Seven do Systemu Kontroli Dostępu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja oprogramowania I/Net Seven do Systemu Kontroli Dostępu.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Puławska 148/150
Warszawa 02-642
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Komenda Główna Policji
Puławska 148/150
Warszawa 02-642
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się