Remont konstrukcji więźby dachowej w budynku Wozowni II na terenie pałacowo-parkowym w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
a) sprawdzeniu nośności istniejących krokwi narożnych oraz pośrednich (po dokonaniu dokładnej inwentaryzacji elementów więźby),
b) wzmocnieniu krokwi narożnych oraz krokwi pośrednich poprzez wykonanie wzmocnień z desek drewnianych,
c) zabezpieczeniu istniejącej konstrukcji dachu dla wykonania robót objętych procesem naprawczym,
d) przywróceniu pierwotnej geometrii wiązarów kratowych w zakresie pasów dolnych i węzłów kratowych,
e) zmianie sposobu łączenia pasów dolnych za pomocą blach węzłowych,
f) usztywnieniu wszystkich węzłów kratownic poprzez zastosowanie blach spinających,
g) innych pracach budowlane związane z w/w zakresem,
i realizowane zgodnie z postanowieniami wynikającymi z SIWZ oraz z Opisu Przedmiotu Zamówienia
2) Prace budowlane będą toczyły się w budynku Wozowni II, który jest obiektem zabytkowym wolnostojącym. Budynek znajduje się na terenie zespołu pałacowo-ogrodowego na działce nr 17/4, obręb 1-05-52, i w dniu 01.02.1973 został wpisany do rejestru zabytków pod nr 639/10. Powierzchnia zabudowy wynosi 98,47 m2.
3) Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.
4) Wzór umowy zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Warszawa 02-958
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Warszawa 02-958
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się