Remont i modernizacja obiektu turystycznego i rekreacyjnego w miejscowości Ostrów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja obiektu turystycznego i rekreacyjnego w miejscowości Ostrów (działka nr 285/10 w Ostrowie, gmina Wierzchosławice) zwanego dalej przedmiotem umowy w zakresie: 1) Robót rozbiórkowych; 2) Stolarki okiennej; 3) Stolarki drzwiowej; 4) Remontu i modernizacji posadzek; 5) Remontu i modernizacji okładzin wewnętrznych; 6) Remontu i modernizacji dachu; 7) Remontu i modernizacji ścian zewnętrznych; 8) Remontu i modernizacji instalacji wod-kan; 9) Remontu i modernizacji instalacji elektrycznej. Zadanie zostanie wykonane w celu przywrócenia działalności istniejącego obiektu i dostosowania wnętrza do obecnie obowiązujących przepisów. Planowany remont nie zmienia funkcji powierzchni zabudowy ani też kubatury obiektu, zmienia się jedynie częściowo rozkład pomieszczeń. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze, które stanowią załączniki do SIWZ. UWAGA: We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis „lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 09:10


» Lokalizacja

--------------- 550
Wierzchosławice 33-122
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Wierzchosławice
--------------- 550
Wierzchosławice 33-122
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się