Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9 iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a, 1b, 1c do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Katowicka 35
Świętochłowice 41-600
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
ul. Katowicka 35
Świętochłowice 41-600
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się