„Dostawa urządzeń linii diagnostycznej z automatycznym systemem identyfikacji czynnika zakaźnego (ID) i określania lekowrażliwości (AMR) drobnoustrojów wraz z niezbędnym wyposażeniem”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa urządzeń linii diagnostycznej z automatycznym systemem identyfikacji czynnika zakaźnego (ID) i określania lekowrażliwości (AMR) drobnoustrojów wraz z niezbędnym wyposażeniem .
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie urządzenia, szkolenie pracowników obsługi .
3. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 2 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz pozostałej dokumentacji przetargowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Chocimska 24
Warszawa 00-791
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny
Chocimska 24
Warszawa 00-791
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się