Dostawa sprzętu komputerowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/13/20
2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 5 zadań:

L.P. Zadanie
1 Zadanie nr 1 – Sprzęt komputerowy, akcesoria, peryferia
2 Zadanie nr 2 - Komputery
3 Zadanie nr 3 – Monitory
4 Zadanie nr 4 - Drukarki
5 Zadanie nr 5 - Niszczarki

3. Ilości, charakterystykę oraz parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiących załączniki nr 9 oraz Załącznikach nr 1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
6. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych, zostały określone cechy równoważności ( w Załączniku nr 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 do SIWZ). Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia co najmniej równy pod względem opisanych cech technicznych i jakościowych. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który składa ofertę równoważną zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez podanie informacji – w Załączniku nr 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 - o spełnieniu cech wskazanych przez Zamawiającego jako równoważne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

K. K. Baczyńskiego 1
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
K. K. Baczyńskiego 1
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Telekomunikacja i IT z ostatnich 10 dni.