Usługa wykonania przeglądów serwisowych i napraw urządzeń medycznych na potrzeby RCKiK w Lublinie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa wykonania przeglądów serwisowych i napraw urządzeń medycznych na potrzeby RCKiK w Lublinie” w zakresie:
Część I – Separatory osoczowo-komórkowe
Część II – Urządzenia medyczne (II)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.1-1.2 do SIWZ. Po zawarciu umowy dokument stanowić będzie załącznik do umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Żołnierzy Niepodległej 8
Lublin 20-078
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Żołnierzy Niepodległej 8
Lublin 20-078
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się