Budowa drogi gminnej Hermanowa Gradkowiec do drogi powiatowej Hermanowa Przylasek w km 0+002,60-0+523,06

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej Hermanowa Gradkowiec do drogi powiatowej Hermanowa Przylasek w km 0+002,60-0+523,06 w miejscowości Hermanowa. Zakres prac obejmuje: roboty pomiarowe, rozbiórki elementów dróg, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, przebudowa istniejących rowów, wykonanie odwodnienia oraz oznakowania pionowego i poziomego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie budowlanym, projekcie stałej organizacji ruchu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Rynek 18
Tyczyn 36-020
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Tyczyn
Rynek 18
Tyczyn 36-020
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się