Dostawę sprzętu komputerowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego – wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna) do SIWZ i obejmuje: 1. dostawę
sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 2. instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej), 3.
udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt, 4. przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z
niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji technicznej), 5. przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane w
Specyfikacji technicznej).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 08:30


» Lokalizacja

ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się