,,Zakup nowych pojemników do zbierania odpadów komunalnych segregowanych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie’’.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (dostawa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) nowych plastikowych pojemników do zbierania odpadów komunalnych segregowanych typu MGB 120 L, 240 L, 1100 L, dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie. Dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, w ilościach zamawianych mailowo przez upoważnionych pracowników. Zamawiający określa minimalną wartość cząstkową zamówienia na kwotę 5.000 zł netto. Zamawiający przewiduje zastosowanie w tym postępowania prawa opcji. Zamawiający planuje zakup następującej ilości pojemników – ilość podstawowa zamówienia:
a) pojemnik niebieski 120 l - 100 szt.
b) pojemnik zielony 120 l - 100 szt.
c) pojemnik żółty 120 l - 100 szt.
d) pojemnik brązowy 120 l - 100 szt.
e) pojemnik niebieski 240 l – 100 szt.
f) pojemnik zielony 240 l – 100 szt.
g) pojemnik żółty 240 l – 100 szt.
h) pojemnik brązowy 240 l – 100 szt.
i) pojemnik niebieski 1100 l – 20 szt.
j) pojemnik żółty 1100 l – 20 szt.
k) pojemnik brązowy 1100 l – 20 szt.
W związku z zastosowaniem w tym postępowaniu prawa opcji zamawiający przewiduje, że zamówi nie mniej niż (zamówienie minimalne):
a) pojemnik niebieski 120 l - 60 szt.
b) pojemnik zielony 120 l - 60 szt.
c) pojemnik żółty 120 l - 60 szt.
d) pojemnik brązowy 120 l - 60 szt.
e) pojemnik niebieski 240 l – 60 szt.
f) pojemnik zielony 240 l – 60 szt.
g) pojemnik żółty 240 l – 60 szt.
h) pojemnik brązowy 240 l – 60 szt.
i) pojemnik niebieski 1100 l – 16 szt.
j) pojemnik żółty 1100 l – 16 szt.
k) pojemnik brązowy 1100 l – 16 szt.
a przy pełnym zastosowaniu przewidywanej opcji zamawiający zamówi nie więcej niż:
a) pojemnik niebieski 120 l - 140 szt.
b) pojemnik zielony 120 l - 140 szt.
c) pojemnik żółty 120 l - 140 szt.
d) pojemnik brązowy 120 l - 140 szt.
e) pojemnik niebieski 240 l – 140 szt.
f) pojemnik zielony 240 l – 140 szt.
g) pojemnik żółty 240 l – 140 szt.
h) pojemnik brązowy 240 l – 140 szt.
i) pojemnik niebieski 1100 l – 24 szt.
j) pojemnik żółty 1100 l – 24 szt.
k) pojemnik brązowy 1100 l – 24 szt.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza ilość pojemników stanowiącej podstawowy przedmiot zamówienia. Rozliczenie następować będzie na faktycznie zamówionej ilości pojemników i cen jednostkowych wskazanych w ofercie dla każdego z rodzajów pojemników.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

I Brygady Legionów 17 C
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Opakowania przemysłowe

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I Brygady Legionów 17 C
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się