„Poprawa efektywności energetycznej w Zakładzie Karnym w Sieradzu - Przebudowa kotłowni parowej opalanej olejem napędowym grzewczym”

» Opis zapytania

Celem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej kotłowni parowej opalanej olejem napędowym grzewczym.
Szczegółowy opis i zakres prac stanowi SIWZ, oraz program funkcjonalno użytkowy stanowiący załączniki do SIWZ zamieszczone na stronie: www.zp.sw.gov.pl.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Orzechowa 5
Sieradz 98-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Karny
ul. Orzechowa 5
Sieradz 98-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się