Dostawa jałowych wyrobów medycznych jednorazowego użytku do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jałowych wyrobów medycznych jednorazowego użytku do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie w podziale na 60 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki formalno-prawne oraz wymagania stawiane Wykonawcom zostały szczegółowo opisane w SIWZ i jego załącznikach.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium co szczegółowo określił w Rozdziale XII SIWZ. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 12 miesięcy liczonych od dnia 01.01.2021 r. lub do wyczerpania wartości maksymalnej Umowy, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy sukcesywnie przez 12 miesięcy, liczonych od dnia od 01.01.2021 r. Maksymalny termin realizacji dostaw: max. do 2 dni roboczych, liczonych od chwili złożenia zamówienia (pisemnie, fax., e-mailem),
Maksymalny termin realizacji dostaw CITO: max. do 1 dnia roboczego, liczonego od chwili złożenia zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

03-401 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
ul.Aleja Solidarności 67
03-401 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się