Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót pn. „Projektowanie i budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Markach na terenie Gminy Miasto Marki”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót pn. „Projektowanie i budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu
Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Markach na terenie Gminy Miasto Marki - zgodnie z dokumentacją techniczną zgodnie z dokumentacją techniczną znajdującą się na stronie postępowania http://bip.marki.pl/artykul/1551/14450/wzp-271-10-2020, zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami, innymi obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną.
Szczegółowy zakres pełnienia funkcji i obowiązków Inspektora Nadzoru zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, który jest również załącznikiem nr 1 do umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki 05-270
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Marki
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki 05-270
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się