Przebudowa drogi gminnej nr 112054E w m. Stanisławice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej 112054E Stanisławice poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, na odcinku o długości 468 mb, , szerokość jezdni 3,5 m, zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny gruntów 186/3, 187 (obręb geodezyjny Stanisławice), gm. Gidle.
Zakres inwestycji obejmuje:
1) Wyprofilowanie i dogęszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego;
2) Wykonanie uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym;
3) Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 5 cm
4) Wykonanie obustronne poboczy
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm, grubość 10 cm na szerokości 0,75 m ze spadkiem 8 % w kierunku przyległego terenu
5) uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Pławińska 22
Gidle 97-540
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Gidle
ul. Pławińska 22
Gidle 97-540
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się