Dostawy soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem granulacji 0/6 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2020/2021 administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w ilości 400 ton (wraz z transportem)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawy soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem granulacji 0/6 mm
do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2020/2021 administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
w ilości 400 ton (wraz z transportem).
Zamówienie obejmuje dostawy soli drogowej z antyzbrylaczem granulacji od 0 do
6 mm, posiadającej aktualną aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczającą sól do stosowania przy zimowym utrzymaniu dróg wraz z transportem na plac składowy Zamawiającego, przy ul. Żerkowickiej w Bierkowicach k/Opola -
w ilości do 400 ton - sukcesywnie partiami wg potrzeb Zamawiającego (uzależnionych od warunków atmosferycznych), w terminie od października 2020 roku do 15 lutego 2021 roku, z tym że:
- 250 ton – do 04 grudnia 2020 roku,
- 150 ton – w zależności od zapotrzebowania do 15.02.2021 roku.
. Cena jednostkowa obejmuje cenę materiału wraz z dostawą do bazy w Bierkowicach. Sól powinna być dostarczona luzem.

Ilość dostaw podanych w kosztorysie ofertowym ma charakter orientacyjny i posłuży do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy.

Zapłata będzie następować za każdą odebraną partię soli, według ceny jednostkowej ustalonej w ofercie Wykonawcy.
Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony
został w Tomie II SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.08.2020 | 09:50


» Lokalizacja

ul. Książąt Opolskich 27
Opole 45-005
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sól

» Dane nabywcy

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
Opole 45-005
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Surowce i półprodukty z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.