Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych pochodzących z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, o kodach i rodzajach odpadów zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r poz. 1923) . Szacunkową ilość odpadów zamawiający określa na około:
- kod 18 01 01 - 20 kg
- kod 18 01 02* - 250 kg
- kod 18 01 03* - 49 800 kg
- kod 18 01 04 - 2 200 kg
- kod 18 01 08* - 400 kg
Razem przeznaczonych do utylizacji jest 52 670 kg odpadów, tj. ok. 4390 kg miesięcznie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

22-400 Zamość


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się