Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mokobody

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mokobody w okresie od 1.09.2020 r. do 31.12.2021 r.
Zakres przedmiotu zamówienia, w całym okresie realizacji zamówienia, obejmuje odbieranie z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w gminie Mokobody odpadów określonych w załączniku nr 6 do siwz.
Na terenie gminy Mokobody obowiązywać będzie workowy system zbiórki odpadów komunalnych.
Szczegółowy przedmiot zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Plac Chreptowicza 25
Mokobody 08-124
Województwo: brak
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Mokobody
Plac Chreptowicza 25
Mokobody 08-124
Województwo: brak
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się