Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych, usuwania i padłych zwierząt, sprzątania powierzchniowego, w tym likwidacji dzikich zwałek, koszenia chwastów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych, usuwania padłych zwierząt, sprzątania powierzchniowego, w tym likwidacji dzikich zwałek, koszenia chwastów, w tym: a)Likwidacja dzikich zwałek, b)Opróżnianie 276 szt. koszy ulicznych z miejsc określonych w załączniku do umowy, c)Sprzątanie powierzchniowe wraz z gospodarowaniem odpadami na terenach zanieczyszczonych, wskazanych przez Zamawiającego, d)Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów z zagrabieniem i gospodarowaniem odpadami z terenów nieurządzonych lub z terenów o nieustalonym stanie własności, wskazanych przez Zamawiającego, e)Działania z lit. a), c) i d) będą podejmowane do 1 dnia od chwili zgłoszenia (za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej) przez Zamawiającego. UWAGA! Ze względu na ograniczenie liczby znaków, pozostałe wytyczne określa pkt 6. SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

01-882 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany
ul. S. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się