Usługa wykonania renowacji posadzek parkietowych w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania renowacji posadzek parkietowych w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące obiekty:
1) Lokal nr 5A budynku KUL przy ul. Chopina 29 w Lublinie.
2) Collegium Jana Pawła II (Budynek Wysoki) przy ul. Al. Racławickie 14.
3) Collegium Norwidianum przy ul. Al. Racławickie 14.
4) Budynek Dydaktyczny nr 1 przy ul. Konstantynów 1 F w Lublinie.
5) Budynek Dydaktyczny nr 2 przy ul. Konstantynów 1H w Lublinie.
6) Budynek Gmachu Głównego KUL przy ul. Al. Racławickie 14.
7) Budynek Konwiktu Księży Studentów KUL przy ul. I. Radziszewskiego 7 w Lublinie.
8) Budynek Męskiego Domu Studenckiego KUL przy ul. Niecała 8 w Lublinie.
9) Budynek Żeńskiego Domu Studenckiego KUL przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie.
3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż wszystkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia (dotyczy Wykonawcy i Podwykonawców), w szczególności: czynności związane z cyklinowaniem, szpachlowaniem, lakierowaniem i wymianą listew podłogowych mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Al. Racławickie 14
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się