Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach polnych obwodów łowieckich i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenie województwa podkarpackiego, według ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2020 poz. 67) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 776).

Zamówienie obejmuje następujące działania Wykonawcy:
1) oględziny szkody łowieckiej – przewidywana przez zamawiającego ilość działań w okresie obowiązywania umowy: 350 szt.
2) ostateczne szacowanie szkody łowieckiej – przewidywana przez zamawiającego ilość działań w okresie obowiązywania umowy: 1200 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów 35-010
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą

» Dane nabywcy

Województwo Podkarpackie
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów 35-010
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się