Świadczenie usług w zakresie odbioru transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych – sprawa nr 29/PN/2020/ES

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie świadczenia usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych wytworzonych przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, przy ul. Spartańskiej 1 w szacunkowej ilości określonej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1A do opisu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo- cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym. Zakup każdego świadczenia usług, uzależniony będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2019, poz. 701).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Spartańska 1
Warszawa 02-637
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1
Warszawa 02-637
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się