świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przetwarzania odpadów pokonsumpcyjnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przetwarzania odpadów pokonsumpcyjnych z żywienia pacjentów (z wyłączeniem odpadów zakaźnych) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu.
Realizacja usług przez Wykonawcę musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm) oraz innych właściwych przepisów prawa.

2. Specyfikację określającą rodzaj i ilość odpadów będących przedmiotem zamówienia określa Załącznik Nr 2 do SIWZ. W załączniku tym Wykonawca musi także wskazać miejsce i metodę przetwarzania odpadów, typ udostępnianych pojemników, środki stosowane do dezynfekcji pojemników. Załącznik Nr 2 Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia z opisem zakresu usług (czynności) i standardów jakościowych odnoszących się do istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 3 do SIWZ, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić i załączyć do oferty.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się