DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ORAZ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ORAZ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną Część lub na cały przedmiot zamówienia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.