Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego i kortów tenisowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej w Polanicy-Zdroju”

» Opis zapytania

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy przebudowy boiska sportowego, wielofunkcyjnego i kortów tenisowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ulicy Sportowej w Polanicy-Zdroju (dz. nr 112/6, obręb Nowy Zdrój).

Główne parametry techniczne:
Powierzchnia terenu opracowania PT: 3847,50 m2
Powierzchnia boisk i kortów: 1740,09 m2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 710,21 m2
Powierzchnia zieleni: 1397,20 m2

Zakres prac budowlanych obejmuje:
• roboty przygotowawcze, wyrównanie terenu, likwidacja istniejącej infrastruktury,
• budowa odwodnienia boisk terenu,
• budowa oświetlenia boisk i ciągów pieszo jezdnych,
• budowa nawierzchni boisk oraz nawierzchni ciągów komunikacyjnych,
• dostawa i montaż urządzeń sportowych
• dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych,
• dostawa i montaż ogrodzenia boisk wielofunkcyjnych i kortów tenisowych,
• zakładanie trawnika z siewu.

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dąbrowskiego 3
Polanica-Zdrój 57-320
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Polanica-Zdrój
ul. Dąbrowskiego 3
Polanica-Zdrój 57-320
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się