,,Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Chociw, gm. Widawa”

» Opis zapytania

Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Chociw, gm. Widawa polega na wykonaniu robót budowlanych obejmujących:
1)wykonanie kanalizacji deszczowej od studni D3 do studni D14 (droga Nr 1), od studni D11 do studni D17 (droga Nr 2) , od studni D9 do studni D16 (droga nr 3), oraz odcinek kanalizacji deszczowej o długości 6,0 m od studni D8 w kierunku studni D15 zakończony korkiem(droga nr 4) wraz z wpustami ulicznymi służącymi do odwodnienia budowanych dróg,
2) wykonanie konstrukcji dróg oraz nawierzchni bitumicznej,
3) wykonanie zjazdów do posesji,
4) budowę chodników oraz urządzenie terenów zielonych,
5) usunięcie kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej,
6) oznakowanie pionowe i poziome.

Szczegółowy zakres robót budowlanych został opisany w projektach architektoniczno - budowlanych dotyczących przebudowy dróg osiedlowych w miejscowości Chociw (załącznik nr 1, 1a ) do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych załączniki nr 2 i 2a do SIWZ, projekcie organizacji ruchu załącznik Nr 1 b oraz SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek Kościuszki 10
Widawa 98-170
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10
Widawa 98-170
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się