83760 Naprawa usterek gwarancyjnych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz usług mających na celu usunięcie ujawnionych usterek zgłoszonych w okresie eksploatacji Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami umownymi, OPZ, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i normami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław 50-059
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław 50-059
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się