PROJEKT I WYKONANIE PRZYŁĄCZY DO AGREGATÓW MOBILNYCH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przyłączy do agregatów mobilnych w budynkach nr 1, 3, 7, 8, 106 w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Część projektowa - obejmująca inwentaryzację stanu istniejących zasilań budynków oraz wykonanie projektów w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej oraz do wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem; zgłoszenie robót budowlanych do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej z zachowaniem wymaganych terminów w stosunku do terminu rozpoczęcia robót; opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, zestawienia kosztów zadania wg wskazań Zamawiającego, opracowanie planu BIOZ,
b) Część wykonawcza – wykonanie przyłączy do agregatów prądotwórczych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy (PFU), który jest integralną częścią niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Czajkowskiego 109
Wrocław 51-147
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
Wrocław 51-147
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się