Wykonanie i montaż nowych dźwigów towarowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu dwóch nowych dźwigów towarowych, tzw. kuchennych, przeznaczonych do transportu produktów spożywczych oraz posiłków przygotowywanych w kuchni zakładowej w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Zamkowej 8, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, w istniejących szybach windowych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zamkowa 8
Prószków 46-060
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 8
Prószków 46-060
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się