Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie pomostu kąpielowego, a w jego ramach: wiata widokowa, wieża skoków, ścianka wspinaczkowa, hamak – siatka, zjeżdżalnia, wodny plac zabaw, pomost dla żaglówek i wędkarzy plac rekreacyjny, plac ćwiczeń, wiata grilla, budynek przebieralni, budynek hangaru z zapleczem, parking, slip i inne nawierzchnie oraz wyposażenie. Przewiduje się wykonanie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, roboty instalacyjne elektryczne, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został zgodnie z załącznikami od Nr 8 - 150 do SIWZ (przedmiary robót, projekt architektoniczno-wykonawczy, operat wodno-prawny).
Dokumentacja techniczna ze szczegółowymi rozwiązaniami dostępna jest na stronie internetowej http://bip.brodnica.pl oraz do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, ul. Kamionka 23, pokój 304, telefon: (056) 49-30-614, 629 lub 311, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kamionka 23
Brodnica 87-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Brodnicy
ul. Kamionka 23
Brodnica 87-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się