Usługi prania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi prania 68.100 kg następującego asortymentu: poszwa, poszewka, poszewka „Jaś”, prześcieradło, ręcznik mały, ręcznik duży, koc, poduszka, kołdra, pokrowiec na materac, podkład na materac, kapa, serweta rozmiar 80 x 80 cm, obrus (głównie rozmiar 140 x 240 cm), serwetka rozmiar 40 x 40 cm, falbana bankietowa (shirting), ozdobne pokrowce na krzesła, ścierki kuchenne, fartuchy, zasłony, firany, dywaniki łazienkowe (stopka hotelowa), szlafroki.

2. Przedmiot zamówienia, z wyłączeniem transportu asortymentu, będzie wykonywany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w tym przy udziale co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został określony w załącznik nr 2 do SIWZ (formularz kalkulacyjny). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości pranego asortymentu w jednej ze wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz kalkulacyjny) pozycji lub całkowitej rezygnacji z jednej z pozycji. Maksymalny zakres przedmiotu zamówienia może zostać pomniejszony maksymalnie o 20% ogólnej wartości zamówienia, tzn. zostanie zrealizowany w co najmniej 80%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmniejszeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonanej usługi. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do niezrealizowanej części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.07.2020 | 10:15


» Lokalizacja

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi pralnicze i czyszczenia

» Dane nabywcy

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się