Przebudowa drogi gminnej Nr 370250W w m. Mochowo

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo. Zakres robót: wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o długości 1,203 km; wykonanie chodnika z kostki betonowej; wykonanie zjazdów w ciągu chodnika z kostki betonowej; wykonanie poboczy; odmulenie/odtworzenie istniejących rowów przydrożnych; wymiana przepustów pod zjazdami; wycinka drzew i krzewów; wprowadzenie stałej organizacji ruchu; rozebranie istniejącego utwardzenia terenu z kostki betonowej wraz z jej odtworzeniem przy budynku OSP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i STWiOR

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Sierpecka 2
Mochowo 09-214
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Mochowo
Sierpecka 2
Mochowo 09-214
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się